Os fins desta sociedade, según os estatutos, son culturais, educativos, recreativos e benéficos, coa idea de divulgar a cultura galega en Salamanca a través da promoción da lingua galega, exposicións de arte, de productos galegos, conferencias, propaganda turística, viaxes, festas, etc.